Před samotným pořízením je důležité, aby si každý z vás uvědomil, že křečci jsou živý tvorové, kteří mají vlastní specifické potřeby a nároky. Jejich nesprávné chování se může odrazit, jak na samotném zdraví tak i povaze a v nejhorších případě mohou zavinit smrt.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBOU...:

* Křečci syrští jsou samotáři a chovají se pouze samostatně

* Jsou nočními živočichy a neměli by být během dne rušeni

* Dožívají se průměru 2-2,5let

   - po celou tuhle dobu jsou odkázání na vaší péči. Proto pořizujte křečka opravdu s vědomím, že se o něj budete moc postarat po dobu jeho života a nebudete jej za pár měsíců dávat pryč z důvodů, že děti o něj nejeví zájem! V případě, pokud nemáte vyhnutí  svěřte křečka důvěřivé osobě do těch nejlepších rukou!

 

Více informací se dozvíte v podkategoriích v levém menu ..